CopyRight

© CopyRight Policy – измена политике ауторских права

Интернет портал „АнАрх | Периша Рељић – Мој Избор“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

  • WebMaster Периша Рељић је одговоран за дизајн и програмерски код интернет портала „АнАрх | Периша Рељић – Мој Избор“ као и за безбедност корисничких података регистрованих чланова сајта.

Од 5 Октобра 2023, преношење ауторских текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем аутора преко обрасца на страници „Контакт“ и уплатом извршеном на број рачуна аутора, или PostNet, PayPal или Western Union уплатом.

Сви ауторски текстови које је „Magazin Tabloid (List protiv Mafije)“ пренео на свом порталу или објавио у штапаној форми до 5 Октобра 2023. имају сагласност аутора за објављивање и штампање.

Аутор и уредник Периша Рељић сноси сву моралну, материјалну и кривичну одговорност за објављени садржај и задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку.

Своју подршку раду интернет портала „Периша Рељић | Мој Избор“ у сваком тренутку можете изразити уплатом на рачун, PostNet, PayPal донацијом или Western Union уплатом.


© CopyRight

Интернет портал „АнАрх | AnArch“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

АнАрх | AnArch“ не подржава могућност коментарисања, те самим тим не одговара за коментаре посетилаца, ни штету узроковану оглашавањем треће стране.

Webmaster Периша Рељић је одговоран за дизајн и програмерски код интернет портала „АнАрх | AnArch“ као и за безбедност корисничких података регистрованих чланова сајта.

Преношење целих текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем преко обрасца на страници „Контакт“.

  • Magazin Tabloid: Istine i Zablude“ има ексклузивно право објављивања и штампања свих ауторских текстова и/или видео-емисија уз навођење аутора и извора оригиналног текста.

Главни и одговорни уредник Периша Рељић задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку. Евентуалне измене правила коришћења се не односе на претходно преузете ауторске текстове.

Своју подршку раду у сваком тренутку можете изразити PayPal донацијом.