CopyRight

© CopyRight

Интернет портал „АнАрх | AnArch“ је власник сопственог текстуалног, видео или звучног материјала, базе података и програмерског кода заштићеног ауторским правима.

АнАрх | AnArch“ не подржава могућност коментарисања, те самим тим не одговара за коментаре посетилаца, ни штету узроковану оглашавањем треће стране.

Webmaster Периша Рељић је одговоран за дизајн и програмерски код интернет портала „АнАрх | AnArch“ као и за безбедност корисничких података регистрованих чланова сајта.

Преношење целих текстова дозвољено је искључиво уз претходну сагласност аутора, која се може добити контакирањем преко обрасца на страници „Контакт“.

  • Magazin Tabloid: Istine i Zablude“ има ексклузивно право објављивања и штампања свих ауторских текстова и/или видео-емисија уз навођење аутора и извора оригиналног текста.

Главни и одговорни уредник Периша Рељић задржава право измене правила коришћења у сваком тренутку. Евентуалне измене правила коришћења се не односе на претходно преузете ауторске текстове.

Своју подршку раду у сваком тренутку можете изразити PayPal донацијом.