Инсталирање PyCharm Community на Debian системе

  • Развојно окружење PyCharm Community је бесплатна алатка за Python програмирање на Windows, Mac и Linux оперативним системима.
  • Производ чешке компаније JetBrains поред класичног кодирања пружа могућност израде веб страница.

Аутор: Периша Рељић

Инсталирање PyCharm Community на Debian системе

(BackBox, Parrot, Ubuntu)

Процес инсталације развојног окружења PyCharm је потпуно исти за Debian системе као што су BackBox, Parrot или Ubuntu. PyCharm се преузима (Download) са званичне интернет странице JetBrains, актуелна верзија у време писања текста је 2016.3.2. Приликом преузимања одабрати Community верзију (206 Mb), која ће се по завршетку наћи у „Downloads“ фасцикли.

За функцинисање PyCharm неопходни су Python (који долази преинсталиран на Линуксу) и Java JDK, чије присуство и верзију можемо потврдити у терминалу, командом:

java -version

Након чега ће изаћи порука о Java верзији која изгледа отприлике овако:

OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.8) (7u121-2.6.8-1ubuntu0.14.04.1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.121-b00, mixed mode)

Преузети пакет (pycharm-community-2016.3.2.tar.gz) се распакује (Extract to) у фасциклу „/tmp“ на рачунару. Покренути терминал (Ctrl + Alt + T) и преместити PyCharm командама:

sudo su -c "chown -R root:root /tmp/pycharm*"
  • (лозинка + Enter), потом нова команда:
sudo mv /tmp/pycharm-community* /opt/pycharm-community

Након тога направити симболичне везе (symlink) командама у терминалу:

sudo su -c "ln -s /opt/pycharm-community/bin/pycharm.sh /usr/local/bin/pycharm"
  • (Enter) и:
sudo su -c "ln -s /opt/pycharm-community/bin/inspect.sh /usr/local/bin/inspect"

Процес инсталирања је завршен, а прво покретање PyCharm се врши преко терминала, командом:

pycharm

У дијалогу изабрати „I don’t have a previous version of PyCharm„, потврдити са „OK“ и прихватити (Accept) „JetBrains Privacy Policy“. PyCharm ће тада затражити ново покретање радног окружења, а по restart-у се у подешавањима (Configuration) може искључити опција ажурирања (Automatically check for updates) и подесити изглед радног окружења.

Прво индексирање може потрајати пар минута, а PyCharm се налази у развојним алатима менија (Development).

  • Create new Project

Референце:
https://sr.wikipedia.org/sr/PyCharm
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=linux