Хероји цензуре: Facebook, YouTube и Twitter „побољшавају“ вести на мрежама

  • Архитекте друштвеног инжењеринга глобалног „Архипелаг Гулаг“ механизма нису предвиделе слободу мишљења и говора.
  • Креирање јединственог светског политички коректног става поверено је невладиним организацијама, мејнстрим медијима и глобалистичкој инквизицији познатој под именом „друштвене мреже“.

Аутор: Периша Рељић

Хероји цензуре: Facebook, YouTube и Twitter

Facebook, Twitter и YouTube придружили су се акцији мејнстрим медија у глобалној коалицији „побољшавања квалитета вести на друштвеним мрежама“. Укидање слободе говора на друштвеним мрежама оправдано је „филтрирањем дезинформација“ које се појављују на интернету.

Један од директора пројекта, Jenni Sargent је најавио да ће коалиција развити програм обуке и „заједничку платформу за верификацију“ информација. Коалицију цензуре интернета поред глобалних друштвених мрежа (Facebook, Twitter, Google) сачињавају и „независни“ медији као што су New York Times, Washington Post, CNN, ABC и AFP.

  • Херојима глобалне цензуре придружио се и YouTube својом акцијом „YouTube Heroes“.

Иницијатива опрвдана „корисничким правом делотворнијег пријављивања непримереног садржаја“ даје могућност уређивања и / или уклањања непожељног видео материјала. Хероји YouTube цензуре ће моћи да означе, додају опис, наслов, измене или потпуно уклоне непожељни (читај: политички некоректни) садржај других корисника.

Корисницима који објављују „непожељни садржај“ биће онемогућена монетизација (скромно уновчавање кроз рекламе) постављеног видео материјала. Сходно идеологији механизма „великог брата“, непожељан садржај је сваки који доводи у питање истинитост званичне верзије догађаја.

  • Модератори „великог брата“ су само маска за прави механизам цензуре интернета: вештачку интелигенцију (AI). Facebook је почетком јуна јавности представио систем „Deep Text“, помоћу кога обрађује преко 10,000 објава у секунди на више од 20 језика, у реалном времену.

Главна и одговорна особа за коришћење вештачке интелигенције у Facebook цензури је Regina Dugan, бивша шефица војне агенције DARPA. Defense Advanced Research Projects Agency је агенција америчког министарства одбране (US DoD) задужена за развој војних технологија и њихово коришћење у цивилне сврхе.

Злогласна DARPA на својој интернет презентацији не крије да јој је примарни циљ „развој напредне технологије за националну безбедност САД“. Једна од метода за „безбедност САД“ је прикупљање, обрада и манипулација инфромација, а најбољи начин за примену су управо друштвене мреже. *

  • Facebook „Deep Text“ је део система DEFT (Deep Exploration and Filtering of Text) вештачке интелигенције, који је развило америчко министарство одбране (US DoD).

Намена DEFT система је „real time“ прикупљање и обрада велике количине података, уз аутоматско издвајање оперативно релевантних информација. Дубока обрада природног језика (NLP: deep natural-language processing) задужена је за ефикасније „процесуирање и филтрирање“ текстуалних информација.

Употреба вештачке интелегенције „Deep Text“ на друштвеним мрежама под термином „процесуирање и филтрирање“ текстуалних информација доноси савршен, а невидљив систем цензуре. Брисел је цензуру интернета најавио 2008 године, доношењем „кодекса понашања“ на мрежи. Финална верзија документа (COM 2016 288 final) предвиђа увођење биометријске идентификације корисника интернета, засноване на биометријским подацима националне личне карте или банковне карте.

Цензура друштвених мрежа јасно потврђује да су њихови прави власници креатори RAND стратегије „Project for the New American Century“. Приручник америчке глобалне хегемоније (PNAC) има зацртан план стављање интернета под контролу и методе злоупотребе мреже за политичку пропаганду и ширење дезинформација.

  • Контрола друштвених мрежа постала је кључна у стварању јединственог, политички коректног става глобалне популације механизма „великог брата“.

“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.” Orwell


Референце:
http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=neoconinfluence&neoconinfluence_neoconservative_think_tanks=neoconinfluence_pnac
http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2016&mm=09&nav_id=1179965
http://www.infowars.com/youtube-to-fight-trolls-by-hiring-army-of-trolls-to-delete-videos-they-disagree-with/
http://www.breitbart.com/news/facebook-twitter-join-coalition-to-improve-online-news/