MailVelope: криптовање Gmail електронске поште у интернет прегледачу

  • Глобални механизам „великог брата“ се базира на илегалном масовном надзору комуникације становништва.
  • Најједноставнији начин криптовања електронске поште Gmail у интернет прегледачу је бесплатни додатак MailVelope.

Аутор: Периша Рељић

MailVelope: инсталирање, прављење кључа и криптовање електронске поште

Бесплатни додатак MailVelope је најједноставнији начин заштите приватности Gmail електронске поште. Као додатак се налази у „продавници“ (App Store) за интернет прегледаче Chrome и Chromium, а инсталира са „додај у Chrome“. Firefox верзија MailVelope се налази на download.mailvelope.com .

Након једноставне инсталације, у горњем десном углу интернет прегледача се појави иконица која личи на катанац. Кликом на иконицу се отварају MailVelope подешавања, где је потребно кликнути на „Options„. У подешавању „Key Management“ се најпре приступи изради ПГП кључа, што се ради у одељку:

  • Generate Key

Попунити поља „Name“ и „E-mail„, а у опцији „Advanced“ оставити RSA/RSA алгоритам и подесити „Key size“ на 4096 bits. Датум истека кључа се може подесити временски, али и оставити на „Expiration“ (never). У поља „Enter Password“ и „Re-enter Password“ унети и поновити лозинку криптовања, након чега са „Generate“ се прави ПГП кључ.

Након пар секунди процеса „Key generation in progress“ добија се обавештење (зелена боја, доле) да је кључ успешно генерисан. У истом екрану се кликом на „Displey Keys“ одлази на приказ управљача кључева где стоји нови назив, електронска пошта и идентификација ПГП кључа.

Кликом на ПГП кључ се у искачућем прозору појављују детаљи кључа (Key Details), и ту се оде на опцију „Export„. Јавни кључ који делимо другима се налази под „Public„, а изгледа као нека чудна збирка знакова и бројева изиемђу „Begin PGP Public Key“ и „End Public PGP Key„.

Препорука је да се јавни ПГП кључ сачува не само као „.asc“ (Save), већ и са copy-paste као обичан текст документ, који сачувати са назнаком да се ради о јавном кључу. Тај кључ је заједно са лозинком криптовања неопходан ономе ко шаље криптовану електронску пошту.

У опцији „Private“ се налази привтни кључ, који се не даје никоме већ чува искључиво за себе и служи за дешифровање примљених порука. Препорука је сачувати приватни ПГП кључ као „.asc“ (Save), али и са copy-paste у другом текстуалном документу уз напомену да се ради о приватном кључу. Оба кључа сачувати и као „.asc“ што се ради под опцијом „Any“ (Save).

Јавни кључ се може поделити и преко линка који се добије након генерисања ПГП кључа и почиње са https://keys.mailvelope.com/pks/lookup?op=get&search= где се кључ узима једноставним copy-paste.

  • File Encryption

MailVelope у свом арсеналу има и криптовање докумената дужине до 25 мегабајта, што се налази у опцији „File Encryption„. Процес encryption-decryption се врши избором жељеног документа са „File Selection“ (+Add).

  • Слање криптоване електронске поште

Након генерисања и размене (искључиво јавног) ПГП кључа, криптовање Gmail електронске поште се ради у интернет прегледачу.

У Gmail кликом на „Нова порука“ по укуцавању адресе примаоца и наслова поруке кликне на иконицу у горњем десном углу, која отвара „Compose Email“ у који ће се написати порука. Неопходно је имати јавни ПГП кључ примаоца којим ће електронска пошта бити критпована. По завршетку писања поруке, у доњем десном углу кликнути на „Encrypt„, што ће затворити прозор за криптовање и вратити на прозор писања поруке, где се сада само кликне „Пошаљи„.

По пријему криптоване електронске поште потребно је кликнути на иконицу катанац и укуцати лозинку кључа. Наравно ради се о приватном ПГП кључу који се чува само за себе.