SWAP: Додавање виртуелне меморије на Debian системе

  • Ако сте приликом инсталације оперативног система прескочили или заборавили додавање виртуелне меморије, то се може учинити након завршетка инсталације.
  • Једноставним процесом преко терминала се у пар корака може удвостручити расположива количина радне меморије рачунара.

Аутор: Периша Рељић

SWAP: Додавање виртуелне меморије на Debian системе

Покретањем „праћења система“ (System Monitor) приказаће у левом углу стање оперативне меморије. Виртуелна меморија се зове „SWAP“, а процес њеног додавања је истоветан за Debian системе Ubuntu, BackBox или Parrot.

Непостојање виртуелне меморије се може проверити и преко терминала (Ctrl + Alt + T), укуцавањем команде:

free -m

Добијени одговор изгледа отприлике овако, а вредност SWAP је нула:

total used free shared buffers cached
Mem: 3823 3026 796 114 154 1683
-/+ buffers/cache: 1188 2635
Swap: 0 0 0

На рачунар са 4 гигабајта радне меморије додају се 4 Gygabyte виртуелне (SWAP) меморије укуцавањем у терминал команде:

sudo fallocate -l 4G /swapfile

Након „enter“ и уношења корисничке лозинке, проверити у терминалу укуцавањем:

ls -lh /swapfile

А добијени одговор потврђује успешно додавање виртуелне меморије:

-rw——- 1 root root 4,0G феб 16 02:07 /swapfile

Након што смо додали виртуелну меморију на рачунар, оперативном систему треба ставити до знања како да је користи. Да би избегла опција да неко други може користити вирутелну меморију, заштитићемо је са:

sudo chmod 600 /swapfile

Након чега потврдити дозволу употребе виртуелне меморије са:

ls -lh /swapfile

Добијени одговор у терминалу изгледаће отприлике овако:

-rw——- 1 root root 4,0G феб 16 02:07 /swapfile

Тако добијени и заштићени простор на рачунару „наредићемо“ систему да га користи као SWAP са:

sudo mkswap /swapfile

Добијени одговор ће изгледати отприлике овако:

Setting up swapspace version 1, size = 4194300 KiB
нема ознаке, UUID=21c49ef7-c391-4b48-95aa-f080324c85fd

Да би систем био спреман да добијена 4 гигабајта користи као виртуелну меморију, у терминал ћемо укуцати дозволу:

sudo swapon /swapfile

Проверу да ли је процедура била успешна ћемо извршити комадном:

sudo swapon -s

Након чега ће добијени одзив изгледаит отприлике овако:

Filename Type Size Used Priority
/swapfile file 4194300 0 -1

Укуцавањем у терминал:

free -m

Добијени одговор ће приказати параметре виртуелне меморије:

total used free shared buffers cached
Mem: 3823 3070 752 123 155 1742
-/+ buffers/cache: 1173 2650
Swap: 4095 0 4095

Тако добијену виртуелну меморију ћемо учинити трајном изменом fstab фајла у терминалу:

sudo nano /etc/fstab

Када се fstab фајл отвори у терминалу, стрелицом (надоле) премотати до краја и copy-paste:

/swapfile none swap sw 0 0

Након чега сачувати направљене измене са

„Ctrl + X“

Укуцати:

Y

и на крају наравно:

enter

Swappiness је по default подешен на вредност 60, што је сасвим коректно за рачунаре те у том делу нема потребе за изменом фајла. (cat /proc/sys/vm/swappiness)

Потребно је још направити измену у vfs_cache_pressure што ћемо учинити отварањем фајла са:

sudo nano /etc/sysctl.conf

Стрелицом (надоле) премотати до краја и copy-paste:

vm.vfs_cache_pressure = 50

Измене сачувати са:

Ctrl + X

Y

Enter

Виртуелна меморија (SWAP) је успешно додата на оперативни систем, што ће потврдити праћење система (System Monitor) приказујући 4 Гб виртуелне поред већ постојеће радне меморије.