Окупација: де факто и де јуре

  • Скупштина окупиране Сербије усваја закон о потврђивању споразума владе Републике и НАТО пакта, за подршку, набавку и логистичку сарадњу.
  • Нов историјски успех колаборационистичког режима омогућава припадницима НАТО не само слободу кретања, већ и
  • дипломатски статус по Бечкој конференцији који их ослобађа кривичне одговорности.

Аутор: Периша Рељић

Окупација: де факто и де јуре

Скуп-слина Сербије ће овим законом дозволити слободан приступ НАТО припадницима у свим државним и приватним објектима – укључујући и оне у којима се врше испитивања и пробе. Законом предвиђена могућност раземене „поверљивих информација“ једносмерне је, а члан 3-1 споразума отвара могућност куповине војне опреме и ратне технике од НАТО.

Чланом 4-1 закона НАТО великодушно дозвољава грађанима да из буџета финансирају „све трошкове у области подршке, пружања услуга али и трошкове настале престанком важења споразума“. Члан 4-2 обавезује пореске обвезнике Републике да сносе и „све ризике који су својствени пружању подршка и услуга“ НАТО патка. Чланом 4-3 НАТО пакт изричито скида са себе сваку одговорност насталу применом споразума.

Преведено на народни језик, грађани окупиране Сербије имаће сву част и привилегију финансирања НАТО, обавезу куповине њихове опреме уз несебично одрицање било какве одговорности за штету насталу „пружањем НАТО услуга или подршке“.

Коришћење територије Републике за ратна дејства НАТО пакта према Русији ослобађа НАТО плаћања било какве одштете за људску или материјалну штету насталу услед тога.

Члан 5-1 обавезује на куповину борбене технике, опреме и услуга (?), а већ наредни члан 5-2 ослобађа НАТО одштетних захтева или тужби било које врсте – које потекну од било које треће стране. Заузврат „влада од Србије дужна је обештетити НСПО у погледу СВИХ ОДШТЕТНИХ ЗАХТЕВА треће стране – без обзира на њихову врсту“.

Чланом 9 НАТО (НСПО) је ослобођен „свих пореза и других дажбина, свих царинских дажбина и ограничења увоза или извоза“. Члан 10 односи се на „целокупно ВОЈНО и цивилно особље“, којима се дају СВИ ИМУНИТЕТИ И ПРИВИЛЕГИЈЕ према Бечкој конвенцији о дипломатским односима из 1961 године.

За ралику од грађана окупиране Сербије, НАТО војници су ослобођени плаћања пореза и кривичне одговности, али се то у члану 10-2 проширује и на њихова возила, која ће „уживати право слободног пролаза и приступа“. За разлику од грађана Републике, наши окупатори су изузети од плаћања пореза не само на плате и зараде, већ и „на сваку другу врсту прихода“.

Чланом 10-5 НАТО (нСПО) добија дозволу да директно уговара набавку робе, услуга и вршење грађевинских радова – који су ПО СВИМ ОСНОВАМА ОСЛОБОЂЕНИ плаћања пореза, такси, царина, ПДФ и свих других дажбина.

Сву огољеност окупације потврђује и члан 12, којим се сва документа сагласно спорузму израђују на енглеском и/или француском језику. Члан 14-5 обавезује нас да испунимо све обавезе и одговорност насталу потписаним споразумом.

За рубрику „веровали или не“ је члан 15, који обухвата решавање спорова – међусобним преговорима БЕЗ ОБРАЋАЊА ЗА ПОМОЋ БИЛО КОМ НАЦИОНАЛНОМ ИЛИ МЕЂУНАРОДНОМ СУДУ.

Закон о потврђивању споразума владе и НАТО (НСПО) окупацију Републике из „де факто“ доводи у „де јуре“ статус. Пре гласања за овакав закон, посланици би као обавезну литературу морали да прочитају Кривични Законик Републике, глава 28 – кривична дела против угрожавања Уставног уређења и безбедности, чланови 305-308.

„Један од битних задатака марионетске власти у свакој земљи, па и у нашој, ако бисмо је имали, јесте губљење идентитета“


Референце:
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:590409-NATO-oslobodjen-i-poreza-u-Srbiji
http://www.intermagazin.rs/zasto-svi-cute-o-ovome-skupstina-donosi-zakon-po-kome-ce-nato-u-srbiji-moci-da-radi-sta-god-hoce/
http://www.pravda.rs/2016/02/11/skupstina-sutra-usvaja-nato-ce-slobodno-spartati-srbijom-zasticen-imunitetom-oslobodjen-poreza/
Predlog-zakona-o-potvrđivanju-Sporazuma-između-Vlade-Republike-Srbije-i-Organizacije-NATO-za-podršku-i-nabavku-NSPO-o-saradnji-u-oblasti-logističke-podrške.pdf